İhtisas Daireleri

ÜSATAM UZMAN MÜTALAASI VE BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSATAM), 07 Temmuz 2020 tarih, 31178 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 5. maddesine dayanarak, mahkemeler ile hâkimlikler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilerin talep ettiği adli bilimler ve adli tıp ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel ve teknik görüş bildirebilir. Bilimsel ve teknik görüş, bilirkişilik ya da uzman mütalaası şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bilirkişi; çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan, gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade eder. Üsküdar Üniversitesi kadrosunda bulunan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşıyan ve alanlarında deneyimli akademisyenlerimiz tarafından bilirkişi raporu hizmeti verilmektedir. Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri adli tıp ve adli bilimleri ilgilendiren konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 ve 38. maddeleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesi, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ve buna dayalı Uygulama Yönetmeliği başta gelmek üzere ilgili mevzuata dayalı olarak uzman mütalaası ve bilirkişi raporu düzenlemektedir. Üsküdar Üniversitesi ÜSATAM’a yapılan bilirkişi raporu ve uzman mütalaası başvurularında hizmet verilen başlıca konular şunlardır:

  • Tıbbi uygulama hataları
  • Maluliyet
  • Yazı, imza, adli belge incelemeleri
  • Nesep; her tür adli genetik incelemeler
  • Cinsel saldırı vakaları
  • Klinik adli tıp
  • Ölüm (otopsi), yaralanma vakaları
  • Olayın yeniden canlandırılması (rekonstrüksiyonu)
  • Ceza ve hukuki ehliyet vakaları
  • İfadenin güvenilirliği
ÜSATAM İhtisas Dairelerinin görev tanımı

a) Kimya İhtisas Dairesi; toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

b) Biyoloji İhtisas Dairesi; gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

c) Fizik İhtisas Dairesi; gönderilen silah, mermi, yazı (grafolojik – daktiloskopik), imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit eder.

d) Trafik İhtisas Dairesi; gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

e) Adli Bilişim İhtisas Dairesi; talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapar; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri gerçekleştirir, sonuçlarını bir raporla tespit eder