Ekibimiz

Oğuzhan GÜNDÜZ

Oğuzhan GÜNDÜZ

Oğuzhan Gündüz 1974 Tatvan/Bitlis doğumludur. Malatya Fen Lisesi sonrası 1990 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılı içerisinde aynı üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasına başlamıştır. 2002 yılında uzmanlığını alıp 2013 yılına dek İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde üroloji uzmanı olarak çalışmıştır. Halen 2013 yılında girdiği Üsküdar Devlet Hastanesi’nde çalışmaktadır. GETAT doktora eğitimine devam etmektedir.

Nurettin Nezih ANOLAY

Nurettin Nezih ANOLAY

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Nezih ANOLAY, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından 1998 yılında Adli Tıp Uzmanlığı alanında doktorasını tamamladı. Adli Tıp Kurumu’nda Üçüncü İhtisas Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Şimdilerde ise Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Akif ÖZTÜRK

Mehmet Akif ÖZTÜRK

2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini 2009 yılında tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Hatay Antakya Devlet Hastanesi'nde 2012-2014 yılları arasında mecburi hizmet görevini tamamlayan Dr. Öztürk halen özel sağlık kurumlarında mesleki faaliyetine devam etmektedir.

Ayhan LEVENT

Ayhan LEVENT

Ayhan LEVENT, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Levent, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arif Aktuğ ERTEKİN

Arif Aktuğ ERTEKİN

1982 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde mezun olmuş, 1991 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve 1998 yılında da doçent olmuştur. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2005-2011 yılları arasında Klinik Şefi ve Başhekim Yardımcılığı yapmştır, 2011 yılında Üsküdar Üniversitesinde profesör olarak göreve başlamıştır. 

İbrahim ŞAHBAZ

İbrahim ŞAHBAZ

1982 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.Anadolunun değişik yerlerinde 4 yıllık mecburi hizmet yaptı.Mersin Sağlık Müdür Yardımcılığı görevi yaparken ,1986 tarihinde G.A.T.A nın açmış olduğu sınavı kazanarak, G.A.T.A H.Paşa Eğt. Hastanesinde Göz Hastalıkları ihtisasına başladı.Uluslararası 9 makale,Ulusal 12 makalesi yayınlandı.2013 den itibaren Üsküdar Üniversitesinde Optisyenlik Bölümünde ,Dr.Öğr. Üyesi öğretim görevlisi ve program sorumlusu olarak göreve başladı.

Murat KALEMOĞLU

Murat KALEMOĞLU

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olmuştur.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

Derun TORLAK

Derun TORLAK

EĞİTİM
2014    İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2004    Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
2020 - Halen    Acıbadem Sağlık Grubu
2019    Florence Nightingale Ataşehir
2017 - 2019    Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2015 - 2017    Beykoz Devlet Hastanesi

Mehmet Şirin YILDIRIM

Mehmet Şirin YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin YILDIRIM, 2005 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından 2015 yılında yine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.  Şimdilerde ise Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akın AKAKIN

Akın AKAKIN

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi - Uzmanlık
Florida Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroanatomi Doktora Programı - Yurtdışı Eğitimi

Yumuşhan Günay

Yumuşhan Günay

9 Mart 1954 Hatay Altınözü/Yumuşhan Köyünde doğdu. 1978 de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1978-1979 akademik yılında GATA’da stajer askeri diş hekimliği eğitimi aldı.1981 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene Yüz Protezleri ve Cerrahisi Kürsüsünde Doktora çalışmasına başladı.2013 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılında emekli oldu. 

İbrahim Berk BELLAZ

İbrahim Berk BELLAZ

Prof. Dr. İbrahim Berk BELLAZ, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Protetik Diş Tedavisi uzmanlık alanında eğitimini tamamlamıştır.  Şimdilerde ise Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktadır.

Olgu KAVALCIOĞLU TARHAN

Olgu KAVALCIOĞLU TARHAN

Olgumed Estetik Ve Güz.Merkezi

Engin ACIOĞLU

Engin ACIOĞLU

Prof. Dr. Engin ACIOĞLU, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini tamamladıktan sonra, 2007 yılında Kulak Burun Boğaz anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başasistanlık yapan Acıoğlu, 2012 yılında Kulak Burun ve Boğaz alanında Doçentliğini almış ve 2019 yılında da Profesör olmuştur.

Hikmet KOÇAK

Hikmet KOÇAK

1979-1984 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD’de Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD’de Yrd. Doç Dr. olarak göreve başladı. 1990 yılında Doçent, 1995 yılında ise Profesör oldu.1988 yılında ilk koroner bypass ameliyatını yaptı.2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.

Kıvanç Emre DAVUN

Kıvanç Emre DAVUN

2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümününden mezun olmuştur.2018- 2019 yılları arasında Kanada/Toronto Üniversitesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü ve Mississauga/OntarioPlasticSurgeryClinic’de gözlemci olarak çalışan Dalun, 2019- 2021 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gata Sultan Abdülhamid Han Hastanelerinde Operatör Doktor olarak görev yapmıştır. 

Mehmet Kerem CANBORA

Mehmet Kerem CANBORA

1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmuştur. Yurt içi ve yurt dışı çalışmaları sonrası 2014 tarihinde Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti olmaya hak kazanmıştır. Yurt dışı hakemli dergilerde 22  yayını, uluslarası kongerlerde sunulmuş 16 sözel bildirisi, ulusal  hakemli dergilerde 10 yayını, çok sayıda ulusal ve ulusal hakemli dergi hakemlikleri, kongre moderatörlükleri ile mesleki ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mehmet BALTALI

Mehmet BALTALI

1987 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1988 yılında Innsbruck Üniversitesi Halk Sağlığı ABD bünyesinde Community Health Course’yi tamamladı.Kardiyoloji ABD Başkan yardımcısı olarak Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunda rol aldı.Ulusal ve Uluslararası kongrelerde çok sayıda sözel ve poster sunumu,dergilerde makaleleri mevcuttur. 2001 yılı Metabolik Sendrom X Konulu Ulusal Bilimsel Yarışma İkincilik Ödülü sahibidir.